Raport bieżący nr 3/2013

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A.
Data: 11.01.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 11 stycznia 2013 roku Pan Krzysztof Zborowski złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu ds. Wytwarzania ENEA S.A. Rezygnacja z pełnienia ww. funkcji złożona została z dniem złożenia oświadczenia. Pan Krzysztof Zborowski nie podał powodów swojej decyzji.