Raport bieżący nr 56/2012

Tytuł raportu: Przedłużenie okresu obowiązywania listu intencyjnego dotyczącego zasad współpracy przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej
Data: 28.12.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 56/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2012 z dnia 5 września 2012 roku Zarząd ENEA S.A informuje, że w dniu 28 grudnia 2012 roku strony Listu Intencyjnego w sprawie rozpoczęcia szczegółowych negocjacji w zakresie wypracowania projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej, która odpowiadała będzie za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej przedłużyły termin obowiązywania Listu Intencyjnego do dnia 31 marca 2013 roku.