Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Raport bieżący nr 38/2012

Tytuł raportu: Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania przez Prezesa Zarządu ENEA S.A.
Data: 27.09.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 września 2012 roku Pan Maciej Owczarek, Prezes Zarządu ENEA S.A. złożył wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta. Wypowiedzenie umowy następuje z dniem dzisiejszym z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Emitent informuje, iż wypowiedzenie ww. umowy na dzień złożenia wypowiedzenia nie jest równoznaczne z formalną rezygnacją z funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki.