Raport bieżący nr 31/2012

Tytuł raportu: Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii B
Data: 08.08.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2012 roku otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Zarząd Giełdy) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 556.603 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił z dniem 10 sierpnia 2012 roku wprowadzić do obrotu giełdowego ww. akcje pod warunkiem dokonania w tym samym dniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLENEA000013.