Raport bieżący nr 29/2012

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. VIII kadencji
Data: 05.07.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) w związku z otrzymaniem w dniu 5 lipca 2012 roku od wskazanych poniżej osób wszystkich wymaganych odpowiednio oświadczeń oraz pozostałych informacji uzupełniających nt. wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego przekazuje w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 25/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku następujące informacje o osobach powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji:

1. Pan Wojciech Chmielewski.

Pan Wojciech Chmielewski posiada wykształcenie wyższe. Jest magistrem filologii polskiej i politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe "Polityki Publiczne w Europie" na Uniwersytecie Strasbourg III, Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie oraz Studium Integracji Europejskiej (zorganizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration w Paryżu). Posiada duże doświadczenie związane z wykonywaniem funkcji członka rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od 2000 r. jest pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Prywatyzacji. Pan Wojciech Chmielewski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VI i VII kadencji.

Przebieg kariery zawodowej:

-od stycznia 2012 r. do chwili obecnej Przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

-od lutego 2008 r. do lutego 2009 r. członek Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

-od stycznia 2008 r. do lipca 2011 r. członek Rady Nadzorczej spółki Stocznia Gdynia S.A.

-od grudnia 2007 r. do stycznia 2008 r. członek Rady Nadzorczej spółki PKS Przemyśl Sp. z o.o.

-od maja 2005 do stycznia 2008 r. członek Rady Nadzorczej spółki Dragmor Sp. z o.o. w Szczecinie

-od maja 2000 r. do października 2005 r. członek Rady Nadzorczej spółki Mostostal Wrocław S.A. we Wrocławiu

-od października 2000 r. do marca 2005 r. członek Rady Nadzorczej spółki Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych S.A. w Koniecpolu

-od czerwca 2000 r. do maja 2001 r. członek Rady Nadzorczej spółki Fabryka Wyrobów Blaszanych Polmetal S.A. w Małomicach

-2005 (wrzesień – grudzień) – staż w Komisji Europejskiej w Brukseli (Dyrekcja do spraw Konkurencji)

-1999 (październik – grudzień) – staż administracyjny w Rennes w prefekturze regionu Bretanii, Francja

Dodatkowe informacje o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych:

- ukończony kurs na kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego.

Pan Wojciech Chmielewski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Chmielewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2. Pan Michał Kowalewski.

Pan Michał Kowalewski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, odbył również studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych

i projektowych zdobyte w spółkach prawa handlowego lub innych organizacjach gospodarczych, gdzie pełnił m.in. obowiązki Dyrektora Operacyjnego oraz zajmował inne stanowiska kierownicze.

Pan Michał Kowalewski odbył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, w tym obszarem sprzedaży. Był wykładowcą akademickim oraz konsultantem w zakresie restrukturyzacji, jest członkiem OIRP w Warszawie, posiada licencję syndyka. W Ministerstwie Skarbu Państwa zatrudniony od 2008 r. W ramach pracy w Departamencie Rynków Kapitałowych uczestniczył w pracach zespołów projektowych przygotowujących transakcje giełdowe spółek z udziałem Skarbu Państwa. Obecnie jest zatrudniony w Departamencie Restrukturyzacji.

Pan Michał Kowalewski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

Pan Michał Kowalewski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Michał Kowalewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy

o KRS.

3. Pani Małgorzata Aniołek.

Pani Małgorzata Aniołek posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentką Szkoły Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) Wydział Handlu Zagranicznego. Posiada biegłą znajomość jęz. niemieckiego i rosyjskiego. Od 01.12.2005 jest mianowanym urzędnikiem służby cywilnej. Odbyła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, instrumentów finansowych oraz rachunkowości zarządczej. Od maja 2001 roku zawodowo związana z Ministerstwem Skarbu Państwa - Departament Budżetu i Finansów, którego jest dyrektorem od 15 listopada 2007 roku. Do głównych zadań należy prowadzenie rachunkowości Ministerstwa, rozliczania umów prywatyzacyjnych, windykacji należności Skarbu Państwa oraz planowanie i nadzór nad realizacją budżetu Ministerstwa w zakresie środków budżetowych oraz funduszy celowych. W latach 1990-2000 pracowała w firmie "Chimex" Sp. z o.o., która prowadziła działalność handlową i doradztwo techniczne w oparciu o umowy przedstawicielskie z producentami zagranicznymi środków chemicznych, głównie dla przemysłu farb i lakierów, tworzyw sztucznych, papierniczego, lekkiego, włókienniczego i spożywczego. Od 1993 r. była członkiem zarządu spółki, odpowiedzialnym za politykę cenową firmy na rynku polskim, marketing i dystrybucję na terenie Polski oferowanych produktów oraz sprawy finansowe firmy (rozliczenia z dostawcami i odbiorcami, współpraca z bankami, przeprowadzanie analiz opłacalności transakcji, inwestowanie wolnych środków). W latach 1982 - 1990 pracowała, jako handlowiec w PTHZ "VARIMEX" Warszawa w Biurze Armatury, gdzie zajmowała się eksportem armatury sanitarnej i łączników do Europy Zachodniej i krajów Bliskiego Wschodu, importem armatury przemysłowej oraz kooperacją w dziedzinie armatury i odlewnictwa oraz transakcjami typu kompensacyjnego.

Pani Małgorzata Aniołek pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

Pani Małgorzata Aniołek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Małgorzata Aniołek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy

o KRS.

4. Pan Jeremi Mordasewicz.

Pan Jeremi Mordasewicz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 1974 r.

Działalność zawodowa:

- Doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i jej reprezentant w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych od 2001.

Zadania realizowane w PKPP:

- monitorowanie sytuacji gospodarczej,

- opiniowanie projektów ustaw w zakresie skutków gospodarczych,

- formułowanie postulatów w zakresie polityki gospodarczej,

- prezentacja opinii PKPP Lewiatan w mediach,

- upowszechnianie wiedzy o gospodarce.

- Członek rady nadzorczej Dr Irena Eris S.A. od 2004.

- Członek rady nadzorczej ZUS od 2005.

- Członek Społecznej Rady Skarbowości przy Ministrze Finansów 2004-2005.

- Właściciel i zarządzający Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym 1991-2004.

- Współzałożyciel i wiceprezes Business Centre Club 1991-2000.

- Członek Zespołu ds. Odbiurokratyzowania Gospodarki 1998-1999.

- Członek Komisji ds. Reformy Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1994-1998.

W latach 1974-1990:

- nauczyciel akademicki na wydziałach Inżynierii Lądowej i Architektury Politechniki Warszawskiej,

- projektant i kierownik zakładu w Ośrodku Badawczo-Projektowym Mostostal,

- inżynier na budowach Mostostalu i Budopolu w Polsce, Algierii, Szwajcarii.

Odznaczenia: Krzyż Kawalerski za szerzenie edukacji ekonomicznej oraz integrację środowiska przedsiębiorców.

Pan Jeremi Mordasewicz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

Pan Jeremi Mordasewicz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Jeremi Mordasewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy

o KRS.

5. Pan Graham Wood.

Pan Graham Wood nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Graham Wood nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.