Raport bieżący nr 19/2012

Tytuł raportu: Zakończenie sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi w spółce zależnej
Data: 29.05.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2012 z dnia 7 marca 2012 roku Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 28 maja 2012 r. odbyło się spotkanie Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. (ENEA Operator) z organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce zależnej, na którym podpisano porozumienie kończące spór zbiorowy w zakresie wynagrodzeń w ENEA Operator w 2012 roku.