Raport bieżący nr 8/2012

Tytuł raportu: Wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie daty pierwszego notowania akcji serii B ENEA S.A.
Data: 27.02.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 lutego 2012 roku otrzymał uchwałę (Uchwała) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) z dnia 27 lutego 2012 roku, zgodnie z którą Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 5 marca 2012 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 30.981.380 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki (Akcje serii B) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) kodem PLENEA000070.

Jednocześnie zgodnie z Uchwałą wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji serii B następuje pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 5 marca 2012 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLENEA000013.