Raport bieżący nr 7/2012

Tytuł raportu: Powołanie osoby zarządzającej
Data: 24.02.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 lutego 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 19 marca 2012 roku Pana Janusza Bila na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych ENEA S.A.

Pan Janusz Bil posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Łódzką – Magister Inżynier, Elektroenergetyka oraz Uniwersytet Łódzki – Magister Ekonomii.

Doświadczenie zawodowe:

10.2011 – obecnie Inter Energia S.A. Warszawa, Prezes Zarządu.

Restrukturyzacja spółki i opracowanie nowej strategii, zarządzanie spółką.

03.2011 – 10.2011 Konsulting prowadzony w ramach własnej rodzinnej firmy.

Projekty związane z akwizycjami na rynku polskim, doradztwo w zakresie rozwoju rynku, deregulacji i liberalizacji dla ukraińskiego przedsiębiorstwa DTEK.

2007-2011 Vattenfall Poland Warszawa, Dyrektor ds. Regulacji i Rozwoju Rynku.

Koordynowanie działań spółek Vattenfall w Polsce w obszarze regulacji i rozwoju rynku. Udział w strukturach międzynarodowych Grupy Vattenfall w obszarze zarządzania regulacjami.

2007-2009 Członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii Warszawa.

Przedstawiciel akcjonariuszy mniejszościowych, m.in. Vattenfall, w Radzie Nadzorczej Spółki.

2004-2007 Vattenfall Heat Poland Warszawa, Dyrektor ds. Sprzedaży.

Sprzedaż ciepła i energii elektrycznej odbiorcom hurtowym, nadzór nad taryfą dla ciepła i polityką regulacyjną.

2003-2004 RWE Polska Warszawa, Dyrektor ds. Regulacji.

Kierowanie zespołem, nadzór nad przygotowaniem taryfy dla energii elektrycznej, koordynowanie współpracy z URE.

2002 Stoen Warszawa, Członek Zarządu / Dyrektor ds. Marketingu i Handlu.

Koordynowanie i kierowanie pionami marketingu i sprzedaży.

2001-2002 Urząd Regulacji Energetyki Warszawa, Naczelnik Wydziału.

Kierowanie zespołem, opracowywanie wytycznych w zakresie regulacji sektora energetycznego, analiza wniosków taryfowych firm energetycznych.

1998-2001 Urząd Regulacji Energetyki Warszawa, St. Specjalista w Departamencie Taryf.

Analiza wniosków taryfowych firm energetycznych.

1995-1998 Zakład Energetyczny Łódź-Teren (obecnie Oddział PGE Dystrybucja) Łódź, Inżynier ds. hurtowego obrotu energią

Prowadzenie rozliczeń ilościowych na hurtowym rynku energii, akwizycja i obróbka danych pomiarowych ze zdalnego systemu pozyskiwania danych, programowanie komputerowe.

Pan Janusz Bil nie prowadzi innej niż wskazana powyżej działalności, którą można uznać za konkurencyjną w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w innej niż wskazana powyżej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestnicy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Pan Janusz Bil nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.