Raport bieżący nr 2/2012

Tytuł raportu: Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
Data: 25.01.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2012 roku:

Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne (QSr), zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe:

- za IV kwartał 2011 r. – w dniu 29 lutego 2012 r.

- za I kwartał 2012 r. – w dniu 15 maja 2012 r.

- za III kwartał 2012 r. – w dniu 14 listopada 2012 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr), zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe:

- za I półrocze 2012 r. – w dniu 30 sierpnia 2012 r.

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny (R) za 2011 r. – w dniu 27 kwietnia 2012 r.

- skonsolidowany raport roczny (RS) za 2011 r. – w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze kontynuowania w 2012 r. przekazywania do wiadomości publicznej rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.3 Rozporządzenia.

Ponadto Emitent informuje, że działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.