Raport bieżący nr 32/2011

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A.
Data: 05.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych VII kadencji - Pana Maksymiliana Górniaka ze składu Zarządu ENEA S.A. Do czasu wyboru nowego Członka Zarządu obowiązki Członka Zarządu ds. Handlowych powierzone zostały Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Owczarkowi.