Raport bieżący nr 25/2011

Tytuł raportu: Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 01.08.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A.(Spółka) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2011 r. powziął informację o nagłej śmierci Pan Pawła Balcerowskiego, Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Paweł Balcerowski od roku 1981 był nieprzerwanie związany z branżą elektroenergetyczną. Funkcję Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII kadencji pełnił z ramienia pracowników od czerwca 2009 r.