Raport bieżący nr 12/2011

Tytuł raportu: Zakończenie sporu zbiorowego z organizacją związkową w ENEA S.A.
Data: 16.03.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2011 z dnia 2 marca 2011 r. Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 16 marca 2011 r. zostało podpisane pomiędzy ENEA S.A., a Stroną Społeczną porozumienie w zakresie wzrostu wynagrodzeń. Tym samym w dniu dzisiejszym przedmiotowy spór zbiorowy w zakresie wzrostu wynagrodzeń został zakończony.