Raport bieżący nr 11/2011

Tytuł raportu: Powstanie sporu zbiorowego z organizacją związkową w ENEA S.A.
Data: 02.03.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 marca 2011 r., zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Spółka zawiadomiła Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, o powstaniu z dniem 1 marca 2011 r. sporu zbiorowego. Stroną powstałego sporu zbiorowego jest NSZZ Solidarność Organizacja Międzyzakładowa ENEA Nr 58 ZR Wielkopolska.

Przyczyną powstania sporu zbiorowego jest niezrealizowanie przez Spółkę żądania wzrostu wynagrodzeń.