Raport bieżący nr 10/2011

Tytuł raportu: Zawarcie aneksu do umowy o oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Data: 03.02.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 lutego 2011 r. podpisany został pomiędzy Emitentem, a ENEA Operator Sp. z o.o. aneks (Aneks) do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. Zawarta w dniu 14 stycznia 2010 r. umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ma na celu zapewnienie świadczenia oraz ustalenie zasad wykonywania usług dystrybucji w celu realizacji umów kompleksowych oraz umów sprzedaży zawartych przez Emitenta z odbiorcami przyłączonymi do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

Aneks ustala planowane z tytułu świadczenia usług dystrybucji w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. płatności na łączną kwotę 1.843.111.900,00 złotych. Wskazana kwota płatności może być korygowana, o ile wystąpią rozbieżności pomiędzy kwotą wynikającą z faktur, a faktycznie należnym wynagrodzeniem.

Jednocześnie Emitent informuje, że łączna wartość obrotów realizowanych pomiędzy Emitentem, a ENEA Operator Sp. z o.o. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem podpisanego w dniu 2 lutego 2011 r. Aneksu, wynosi ok. 1.863.411.900,00 złotych.