Raport bieżący nr 45/2010

Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Prezesa URE Taryf dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G dla ENEA S.A. oraz usług dystrybucji dla ENEA Operator Sp. z o.o. na 2011 rok
Data: 18.12.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2010 r. powziął informację o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) Taryf dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G w pakietach domowym i przedpłatowym na 2011 rok dla ENEA S.A. oraz taryf dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator Sp. z o.o. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowe taryfy mogą wejść w życie, nie wcześniej niż 14 dni po ich publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE. Decyzje w sprawie zatwierdzania nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl.