Raport bieżący nr 3/2010

Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Prezesa URE Taryfy ENEA S.A. dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G na 2010 rok
Data: 12.01.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 stycznia 2010 r. powziął informację o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) Taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G na 2010 rok. Poziom kosztów uznanych przez Prezesa URE za uzasadniony jest niższy, aniżeli oczekiwany przez Emitenta na podstawie notowań kontraktów na 2010 rok na hurtowym rynku energii elektrycznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowe taryfy mogą wejść w życie, nie wcześniej niż 14 dni po ich publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE. Decyzje w sprawie zatwierdzania nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl.