Raport bieżący nr 59/2009

Tytuł raportu: Zakończenie sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi w spółce zależnej
Data: 10.12.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 59/2009

Podstawa prawna

Inne uregulowania

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2009 z dnia 12 maja 2009 r., nr 30/2009 z dnia 19 maja 2009 r., nr 34/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r. oraz 36/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 9 grudnia 2009 r. na posiedzeniu Kolegium Arbitrażu Społecznego podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem ENEA Operator Sp. z o.o. a Związkami Zawodowymi działającymi w ENEA Operator Sp. z o.o., które wyczerpuje przedmiot sporu zbiorowego, o którym ENEA S.A. informowała w ww. raportach. Tym samym zakończony został spór zbiorowy w zakresie wynagrodzeń pracowników ENEA Operator Sp. z o.o.