Raport bieżący nr 51/2009

Tytuł raportu: Zawiadomienie o sporze zbiorowym z organizacjami związkowymi
Data: 08.09.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 51/2009

Podstawa prawna

Inne uregulowania

W nawiązaniu do pkt 1.1 i 1.2 Rekomendacji zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" w zakresie zapewnienia szerokiego oraz efektywnego dostępu do informacji niezbędnych do oceny sytuacji Emitenta, Zarząd ENEA S.A.(Spółka) informuje, iż w dniu 8 września 2009 r., zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, złożył w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, zawiadomienie o powstaniu z dniem 7 września 2009 r. sporu zbiorowego z następującymi Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce:

- Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA

- NSZZ Solidarność Komisja Międzyzakładowa ENEA

- Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy ENEA S.A.

Przedmiotem powstałego sporu zbiorowego jest przekazywanie przez Spółkę organizacjom związkowym informacji dotyczących planowanej prywatyzacji, tj. informacji dotyczących planu prywatyzacji, sposobu przeprowadzenia załogi przez proces prywatyzacji oraz wpływu potencjalnej zmiany akcjonariusza Spółki na sytuację jej pracowników.