Raport bieżący nr 50/2009

Tytuł raportu: Odwołanie Członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 01.09.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 50/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] , Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 września 2009 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Czesława Koltermanna ze składu Zarządu z dniem 1 września 2009 r. Rada Nadzorcza nie podała przyczyn odwołania Członka Zarządu Emitenta.