Raport bieżący nr 39/2009

Tytuł raportu: Powołanie członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. na VII kadencję
Data: 01.07.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwały w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki VII wspólnej kadencji :

1. Pana Michała Łagody,

2. Pana Wiesława Pawliotti,

3. Pana Mariana Janasa,

4. Pana Piotra Begiera,

5. Pana Pawła Balcerowskiego,

6. Pana Mieczysława Plucińskiego,

7. Pana Tadeusza Dachowskiego,

8. Pana Wojciecha Chmielewskiego,

9. Pana Marcina Bruszewskiego,

10. Pana Grahama Wood.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żadna z wymienionych osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pozostałe informacje o powołanych osobach wymagane przez przepisy Rozporządzenia zostaną przekazane niezwłocznie po ich pozyskaniu przez Emitenta.