Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Raport bieżący nr 36/2009

Tytuł raportu: Zawieszenie sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi w spółce zależnej
Data: 26.06.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2009

Podstawa prawna

Inne uregulowania

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2009 z dnia 12 maja 2009 r., nr 30/2009 z dnia 19 maja 2009 r. oraz nr 34/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r. Zarząd ENEA S.A. jako Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym uzgodniono i podpisano Porozumienie Zbiorowe pomiędzy Zarządem ENEA Operator Sp. z o.o. (Spółka), a Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce. Na podstawie ww porozumienia doszło do zawieszenia sporu zbiorowego do dnia 20 września 2009 r. Niniejsze porozumienie zostało zawarte w związku z częściowym osiągnięciem porozumienia w sporze zbiorowym pomiędzy stronami sporu.