Raport bieżący nr 34/2009

Tytuł raportu: Aktualizacja informacji o sporze zbiorowym z organizacjami związkowymi w spółce zależnej – ogłoszenie strajku ostrzegawczego
Data: 20.06.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2009

Podstawa prawna

Inne uregulowania

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2009 z dnia 12 maja 2009 r. oraz nr 30/2009 z dnia 19 maja 2009 r. Zarząd ENEA S.A. jako Emitent informuje, że po wyczerpaniu procedury rokowań i mediacji przewidzianych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz w związku z nierozwiązaniem sporu przed upływem oznaczonego przez Zarząd ENEA Operator Sp. z o.o. i Komitet Strajkowy Organizacji Związkowych terminem, Komitet Strajkowy poinformował w dniu 19 czerwca 2009 r., że w dniu 22 czerwca 2009 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych ENEA Operator Sp. z o.o., w godz. 7.00 – 9.00 odbędzie się strajk ostrzegawczy.