Raport bieżący nr 32/2009

Tytuł raportu: Powołanie Prezesa Zarządu ENEA S.A. oraz informacja na temat wyników postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych Spółki
Data: 22.05.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 22 maja 2009 r., Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie powołania z dniem 1 czerwca 2009 r. Pana Macieja Owczarka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Maciej Owczarek ma 48 lat, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Warszawską oraz MBA Uniwersytet Warszawski wraz z University of lllinois.

Przebieg kariery zawodowej:

10.2007 - 03.2009 TP TELTECH Sp. z o.o., Prezes Zarządu

Odpowiedzialny za zarządzanie spółką zależna w Grupie Kapitałowej TP oraz za przygotowanie i wdrożenie projektu mającego na celu optymalizację kosztów utrzymania sieci dostępowej oraz rozwój firmy. Liczba podległych zatrudnionych 340 osób oraz pośrednie zarządzanie operacyjne 450 pracownikami w ramach outsourcingu pracowników. Średnioroczny plan przychodowy na poziomie 120 Mpln.

03.2002 - 10.2007 Telekomunikacja Polska S.A.

01.2005 - 10.2007, Dyrektor Pionu Technicznej Obsługi Klienta

Odpowiedzialny za warstwę logiczną sieci dostępowej, w zakresie technicznego dostarczenia i utrzymania usług telekomunikacyjnych. Odpowiedzialność za proces planowania i nadzoru realizacji inwestycji w telekomunikacyjną sieć dostępową. Bezpośrednio raportujący do Dyrektora Wykonawczego Grupy TP ds. Obsługi i Sprzedaży. Liczba zatrudnionych w ramach zarządzanej struktury 3200 osób.

03.2002 - 12.2006 - Dyrektor Zarządzający TP PubliTel

Odpowiedzialny za całość przedsiębiorstwa związanego z utrzymaniem 80 tys. automatów publicznych oraz sprzedażą kart telefonicznych. Początkowo raportujący do Dyrektora Pionu Klientów Indywidualnych. Liczba zatrudnionych w zarządzanej strukturze 1500 osób. Średnioroczne przychody na poziomie 360 Mpln.

03.2001 - 05.2002 Yellowtel Polska Sp. z o.o., Dyrektor Generalny

Odpowiedzialny za zarządzanie oraz rozwój na terenie krajów Europy Centralnej; podległy Dyrektorowi Generalnemu Yellowtel AS; zatrudnienie 60 osób.

1997 - 03.2002 INTERSPORT Polska Sp. z o.o., Dyrektor Generalny, Członek Zarządu, Pełnomocnik Likwidatorów

Odpowiedzialny za całość operacji; podległy początkowo Prezesowi Zarządu INTERSPORT Polska, następnie Prezesowi Zarządu Gresyig ASA Group; zatrudnienie 90 osób.

1996 Amoco Central Europe, Kierownik Marketingu na Europę Centralną

Odpowiedzialny za stworzenie wdrożenie strategii komunikacji, stworzenie i kontrolę budżetu o wysokości 1 mln USD. Podległy Dyrektorowi Marketingu na Europę Centralną.

1992 - 1995 Levi Strauss Poland Sp. z o.o.

1994 - 1995 Dyrektor ds. Marketingu

Odpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie strategii marketingowej powiązanej ze strategią europejską stworzenie i kontrolę budżetu o wysokości 1 mln USD; podległy Dyrektorowi Handlowemu. Zarządzanie 5 osobowym zespołem.

1992 - 1994 Dyrektor ds. Sprzedaży

Odpowiedzialny za stworzenie sieci niezależnych Levi’s Authorise Dealer 70% wskaźnik pokrycia w skali kraju. Podległy Dyrektorowi Handlowemu; Zespół 4 osób.

1992 Regionalny Kierownik Sprzedaży

Odpowiedzialny za tworzenie oraz zarządzanie własnymi sklepami na terenie Polski północnej; podległy Dyrektorowi ds. Sprzedaży Detalicznej.

1992 - 1995 Kierownik ds. Ochrony Praw do Znaków Towarowych

Dodatkowo zajmowane stanowisko. W tym zakresie podległy Dyrektorowi Generalnemu oraz Zastępcy Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Levi Strauss Europe.

1990 - 1992 Firma Handlowa IMA, właściciel

Założenie i zarządzanie czterema sklepami odzieżowymi oraz hurtowni odzieżowej z działalnością na terenie całego kraju.

1986 - 1990 Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Nauczyciel akademicki

Szkolenia:

2007 Telecom: The rules of the Game

2006 Finance and Value Creation

2004 Zarządzanie Projektami

2003 Akademia Zarządzania TP

1996 Budowanie Wartości Marki

1994 Gry Biznesowe

1994 Techniki Sprzedaży

1993 Prezentacje

Pan Maciej Owczarek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Maciej Owczarek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych bez wyłonienia kandydata.