Raport bieżący nr 30/2009

Tytuł raportu: Aktualizacja informacji o sporze zbiorowym z organizacjami związkowymi w spółce zależnej
Data: 19.05.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2009

Podstawa prawna

Inne uregulowania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2009 z dnia 12 maja 2009 r. Zarząd ENEA S.A. informuje, iż wobec nie osiągnięcia do dnia 18 maja 2009 r. porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń, Zarząd ENEA Operator Sp. z o.o. (Spółka) złożył w dniu wczorajszym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego z następującą Organizacją Związkową działającą w Spółce:

-MZZ Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA S.A.

Ponadto do sporu zbiorowego przystąpiły pozostałe Organizacje Związkowe działające w Spółce:

- MOZ Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

- MZZ Pracowników Grupy Energetycznej ENEA S.A. "Kadra"

Organizacje Związkowe podjęły decyzję o utworzeniu wspólnej reprezentacji związkowej występującej w sporze zbiorowym. Strony sporu postanowiły, iż dalsze negocjacje prowadzone będą z udziałem mediatora, o wyznaczenie którego strony zwróciły się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.