Raport bieżący nr 29/2009

Tytuł raportu: Zawiadomienie o sporze zbiorowym z organizacjami związkowymi w spółce zależnej
Data: 12.05.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2009

Podstawa prawna

Inne uregulowania

W nawiązaniu do pkt 1.1 i 1.2 Rekomendacji zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" w zakresie zapewnienia szerokiego oraz efektywnego dostępu do informacji niezbędnych do oceny sytuacji Emitenta, Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 12 maja 2009 r., zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Zarząd ENEA Operator Sp. z o.o. (Spółka) złożył w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego z następującymi Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce:

-MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego GK ENEA S.A.

-NSZZ Solidarność Organizacja Międzyzakładowa ENEA

Przyczyną powstania sporu zbiorowego jest niezrealizowanie przez Spółkę żądania wzrostu wynagrodzeń.