Raport bieżący nr 27/2009

Tytuł raportu: Aktualizacja informacji nt. terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 r.
Data: 21.04.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż raport półroczny (PSr) za I półrocze roku obrotowego 2009 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2009 roku. Jednocześnie Emitent informuje, iż odstępuje od zamiaru publikacji raportu okresowego za II kwartał 2009 r. W pozostałym zakresie informacje wskazane w ww. raporcie bieżącym nr 9/2009 pozostają bez zmian.