Raport bieżący nr 11/2009

Tytuł raportu: Szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ENEA za 2008r.
Data: 05.02.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o wstępnym szacunkowym wyniku netto Grupy Kapitałowej ENEA (Grupa) za rok 2008. Szacunkowy wynik netto Grupy za 2008 r. oscyluje w granicach 250 milionów złotych.

Zarząd zwraca uwagę akcjonariuszy i inwestorów, iż przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wyniki narastająco za IV kwartały 2008 r., które będą przedstawione w raporcie kwartalnym 2 marca 2009 r. a także ostateczny wynik finansowy Grupy za rok 2008, którego publikacja będzie miała miejsce w dniu 30 kwietnia 2009 r., po zbadaniu sprawozdania przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, mogą znacząco różnić się od przedstawionych wstępnych wyników szacunkowych.