Raport bieżący nr 9/2009

Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku
Data: 30.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) działając zgodnie z § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2009 roku. Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 87 ust.1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 87 ust.4 Rozporządzenia.

Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne, zawierające jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe :

QSr za IV kwartał 2008 r. – 2 marzec 2009 r.

QSr za I kwartał 2009 r. – 15 maj 2009 r.

QSr za II kwartał 2009 r - 14 sierpień 2009 r.

QSr za III kwartał 2009 r. - 16 listopad 2009 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny, zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe:

PSr za 2009 r. - 30 wrzesień 2009 r.

Raporty roczne:

R – raport jednostkowy roczny za 2008 r. – 30 kwiecień 2009 r.

RS – raport skonsolidowany roczny za 2008 r. – 30 kwiecień 2009 r.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku trwającymi pracami nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, po wejściu w życie nowych przepisów zmianie mogą ulec ww. terminy publikacji oraz liczba przekazywanych do wiadomości publicznej w 2009 r. raportów okresowych.