Raport bieżący nr 10/2009

Tytuł raportu: Rejestracja akcji ENEA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
Data: 30.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 29.01.2009 r., otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że w dniu 30.01.2009 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych ENEA S.A.:

- 103.816.150 akcji serii C, oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013

Rejestracja nastąpi na podstawie uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 599/08 z dnia 24.10.2008 r. zmienionej uchwałą nr 624/08 z dnia 12.11.2008 r.

Jednocześnie łączna liczba papierów wartościowych po rejestracji wyniesie 399.803.623.