Raport bieżący nr 7/2009

Tytuł raportu: Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA ENEA S.A. oraz wprowadzenie do obrotu akcji serii A i C ENEA S.A.
Data: 28.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę Nr 44/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ENEA S.A. Zgodnie z powyższą Uchwałą, Zarząd GPW wyznacza na 29 stycznia 2009r. dzień ostatniego notowania 21.420.577 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ENEA S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLENEA000062".

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę Nr 45/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i C spółki ENEA S.A. Zgodnie z powyższą Uchwałą, Zarząd GPW postanawia:

1. wprowadzić z dniem 30 stycznia 2009r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ENEA S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda:

a) 295.987.473 akcje serii A, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLENEA000013,

b) 103.816.150 akcji serii C,

2. notować akcje spółki ENEA S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ENEA" i oznaczeniem "ENA".

Wprowadzenie do obrotu giełdowego 103.816.150 akcji serii C nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 stycznia 2009r. rejestracji akcji serii C i oznaczenia ich kodem "PLNENEA000013".