Raport bieżący nr 4/2009

Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator Sp. z o.o. na 2009 rok
Data: 16.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2009 r. Emitent powziął informację o zatwierdzeniu przez Prezesa URE taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator Sp. z o.o. (podmiot zależny od Emitenta) na 2009 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowe taryfy mogą wejść w życie, nie wcześniej niż 14 dni po ich publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE. Decyzje w sprawie zatwierdzania nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu URE: www.ure.gov.pl