Raport bieżący nr 31/2008

Tytuł raportu: Korekta raportu bieżącego nr 31/2008 dotyczącego podsumowania transakcji stabilizacyjnych
Data: 12.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w tabeli stanowiącej załącznik do raportu bieżącego nr 31/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. podsumowującego transakcje stabilizacyjne błędnie podano, że przedział cenowy, w ramach którego Credit Suisse Securities (Europe) Limited działając jako Menedżer Stabilizujący przeprowadził w dniu 10 grudnia 2008 r. transakcję stabilizacyjną wyniósł 15,40 zł, podczas gdy wynosił on 15,00 zł.

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 31/2008 pozostaje bez zmian