Raport bieżący nr 1/2009

Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej na 2009 rok w grupach taryfowych G
Data: 05.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2009 r. Emitent powziął informację o zatwierdzeniu przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej na 2009 rok w grupach taryfowych G. Poziom kosztów uznanych przez Prezesa URE za uzasadniony jest niższy, aniżeli oczekiwany przez Emitenta na podstawie zawartych kontraktów na rynku hurtowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowe taryfy mogą wejść w życie, nie wcześniej niż 14 dni po ich publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE. Decyzje w sprawie zatwierdzania nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu URE: www.ure.gov.pl