Raport bieżący nr 6/2008

Tytuł raportu: Rejestracja akcji ENEA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
Data: 13.11.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 34 pkt 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13.11.2008r., otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.), w którym poinformowano, że w dniu 13.11.2008r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych ENEA S.A.:

- 21.420.577 praw do akcji serii C, oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000021 i PLENEA000039,

- 82.395.573 praw do akcji serii C, oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000047,

Rejestracja nastąpi na podstawie uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 599/08 z dnia 24.10.2008 r. zmienionej uchwałą nr 624/08 z dnia 12.11.2008 r.