Szukaj

Aktualności

Wybierz rok: :

Realizacja strategii umacnia pozycję Grupy Enea – dobre wyniki innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego za I kwartał 2017 r.

25.05.2017

O 10,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł zysk netto Grupy Enea, który ukształtował się na poziomie 321 mln zł. Innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny w I kwartale 2017 r. uzyskał 2.710 mln zł przychodów ze sprzedaży netto oraz wypracował 666 mln zł EBITDA. ...Czytaj więcej

PKP CARGO z dużym kontraktem na przewozy węgla dla Grupy Enea

24.05.2017

PKP CARGO zawarło kolejną ważną umowę na przewozy węgla dla Enei Wytwarzanie. Największy polski przewoźnik złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na transport tego paliwa z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” do Elektrowni Kozienice. ...Czytaj więcej

Enea Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

24.04.2017

Enea przystąpiła do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Oficjalna inauguracja współpracy miała miejsce podczas ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”. Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu to długofalowy i kompleksowy program współpracy z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie...Czytaj więcej

LW Bogdanka zwycięzcą w prestiżowym konkursie Deloitte Central European Sustainability Report Award

21.04.2017

LW Bogdanka, najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, została zwycięzcą konkursu Deloitte Central European Sustainability Report Award 2016 (zwanego potocznie Green Frog Award – GFA) za Raport Zintegrowany 2015. ...Czytaj więcej

Societe Generale podtrzymuje „Trzymaj" dla akcji Enei

18.04.2017

Analitycy Societe Generale w raporcie z 13 kwietnia 2017 r. podtrzymali zalecenie „Trzymaj" dla akcji Enei, podwyższając jednocześnie cenę docelową z poziomu 9,60 zł do 12,40 zł. ...Czytaj więcej

Enea dołącza do klastra na rzecz rozwoju elektromobilności

12.04.2017

Grupa Enea została kolejnym członkiem klastra „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”. Dzięki współpracy firm z sektora motoryzacji oraz energetyki przyspieszą prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe w zakresie e-mobilności. ...Czytaj więcej

PZU ubezpiecza Eneę Połaniec

10.04.2017

Enea za ok. 1,26 mld zł kupiła Elektrownię Połaniec, która przeszła w ostatnich latach wart ok. 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny, zwiększając tym samym udział w rynku produkcji energii z 9 do 14 proc. Elektrownia Połaniec to jedna z młodszych elektrowni systemowych w Polsce i największy tego typu obiekt w południowo-wschodniej Polsce. ...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.