Szukaj

Aktualności

Wybierz rok: :

Enea Operator zawarła kolejną umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy UE

20.06.2017

Enea Operator podpisała w tym roku już ósmą umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Tym razem dotacja przyznana została na projekty realizowane w województwie zachodniopomorskim dla zwiększenia potencjału sieci energetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na średnim i niskim napięciu. ...Czytaj więcej

Enea została partnerem programu Karta Dużej Rodziny

17.06.2017

Nowa oferta Enei ENERGIA+ Rodzina skierowana będzie do osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny. Dzięki temu rodziny z co najmniej trójką dzieci będą mogły skorzystać ze zniżki na zakup energii elektrycznej. ...Czytaj więcej

Enea Operator podpisała umowę na dostawę i wdrożenie Centralnej Aplikacji Systemu Akwizycji Informacji Pomiarowych

14.06.2017

Enea Operator podpisała umowę na dostawę i wdrożenie Centralnej Aplikacji Systemu Akwizycji Informacji Pomiarowych. Aplikacja docelowo będzie jedynym systemem informatycznym w Enei Operator, który będzie pozyskiwał, przetwarzał a także przechowywał wszelkie dane związane z szeroko rozumianą informacją pomiarową. ...Czytaj więcej

Enea Trading i Polska Grupa Górnicza podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju technologii wykorzystania mułów węglowych w energetyce

13.06.2017

Enea Trading i Polska Grupa Górnicza (PGG) nawiązały współpracę w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy w celu przygotowania nowej mieszanki paliwa z wykorzystaniem mułów węglowych, która byłaby możliwa do komercyjnego wykorzystania w energetyce. ...Czytaj więcej

10 lat działalności Enei Operator – rozwój sieci energetycznej w północno-zachodniej Polsce

10.06.2017

10 lat temu zgodnie z dyrektywą unijną o rozdziale sprzedawcy energii elektrycznej od jej dystrybutora powstała Enea Operator. Firma jest jednym z czterech największych operatorów systemu dystrybucyjnego w kraju i swoim zasięgiem obejmuje obszar północno-zachodniej Polski. ...Czytaj więcej

Enea Operator skorzysta z 10 mln zł dofinansowania unijnego inwestując w Wielkopolsce

7.06.2017

Enea Operator podpisała umowy z wykonawcami na realizację dwóch bardzo ważnych inwestycji sieciowych. Projekty w znaczących kwotach zostaną dofinansowane ze środków unijnych. Dzięki temu Enea Operator gruntownie zmodernizuje Główny Punkt Zasilający (GPZ) Piła Południe oraz wybuduje kilkunastokilometrowy odcinek linii wysokiego napięcia 110 kV. ...Czytaj więcej

Enea Operator partnerem Zielonogórskiego Klastra Energii

5.06.2017

Enea Operator została partnerem Zielonogórskiego Klastra Energii. Jest to wspólna inicjatywna miasta Zielona Góra, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz lokalnych firm, działających głównie w ramach Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. ...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.