Bartosz Krysta

Data powołania: 1 marca 2024 r.

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert z 27-letnim doświadczeniem w zakresie rozwoju handlu i sprzedaży w spółkach energetycznych. Specjalista w obszarze ciepłownictwa, optymalizacji aktywów, zarządzania portfelem, hurtowej sprzedaży energii elektrycznej i instrumentów z nią związanych, a także controllingu oraz zarządzania ryzykiem.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym. Przez całe życie zawodowe wyznaczał kierunki rozwoju handlu i sprzedaży w kluczowych przedsiębiorstwach na rynku energii jak Vattenfall, Tauron i Enea oraz Veolia.

W latach 2001-2012 pracował w Vattenfall Sales Poland, pełniąc funkcje menadżerskie w obszarze controllingu oraz portfela sprzedaży i cenotwórstwa. Od 2012 do 2014 r. był szefem Biura Wycen i Pomiaru Ryzyka w koncernie Tauron Polska Energia, gdzie odpowiadał za wdrożenie i rozwój nowatorskiego systemu pomiaru i kontroli ryzyka handlowego.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania Portfelem, a następnie Prezesa Zarządu w Enei Trading, odpowiadając za zarządzanie strategiczne i operacyjne spółką. W spółce Zarmen Energia od 2017 do 2018 r. jako Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający, stworzył od podstaw organizację zajmującą się hurtowym handlem energią elektryczną i instrumentami powiązanymi.

W latach 2019-2024 związany z Grupą Veolia. W spółce Veolia Energia Warszawa pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Handlowego. Odpowiadał tam m.in. za stworzenie koncepcji i realizację integracji obszarów handlowych w całej Grupie Veolia, organizację i automatyzację procesu przyłączeniowego oraz wdrożenie narzędzi zarządzania ryzykiem i rozwój działalności komercyjnej w obszarze projektów i produktów ciepłowniczych.

Absolwent Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem zajmującym się obrotem i dystrybucją energii elektrycznej. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2010 r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada krajowe i zagraniczne certyfikaty programów szkoleniowych z zakresu praktyk energetycznych, finansowych i zarządczych.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. 

Zakres kompetencji: nadzoruje i koordynuje całokształt zagadnień związanych z obrotem energią elektryczną, obsługą klientów w Spółce oraz regulacjami i monitoringiem legislacyjnym dotyczącym branżowych regulacji prawnych, dotyczących Spółki i Grupy Kapitałowej ENEA.