Zbigniew Szymczak

Data powołania: 30 stycznia 2024 r.

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami usługowymi i produkcyjno-handlowymi w branży energetycznej, chemii budowlanej, drzewnej i komunalnej, w tym z udziałem Skarbu Państwa. Posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania kompleksowych strategii rozwoju, restrukturyzacji przedsiębiorstw jak i optymalizacji procesów w celu poprawy ich rentowności. Tworzył i wdrażał strategie w zakresie rozwoju biznesu, sprzedaży na nowe rynki, innowacyjności technologicznej czy pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Jako Prezes Zarządu Wielkopolskich Elektrowni Wiatrowych i Wodnych Sp. z o. o. nadzorował business development projektów budowy farm wiatrowych o mocy 22 MW i 96 MW.
W ostatnim czasie zaangażowany w doradztwo strategiczne w zakresie energetyki i odnawialnych źródeł energii m.in. dla spółek zaangażowanych w budowy farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych jak i biogazowni komunalnych.

Inicjator powołania i wieloletni koordynator Klastra Energii „Zielona Energia - Konin”. Autor i realizator koncepcji komunalnego przedsiębiorstwa multienergetycznego, którego efektem było wybudowanie m.in. największej farmy fotowoltaicznej w branży wod.-kan. w Polsce o mocy 2,18 MW w PWiK Sp. z o. o. w Koninie (studium wykonalności, montaż finansowy, realizacja i rozliczenie projektu).

Współtwórca rozwiązania i współautor wniosku patentowego „Zastosowanie popiołu lotnego z Elektrowni „Pątnów” do mieszanek mineralno-asfaltowych z przeznaczeniem na warstwę wiążącą oraz warstwę podbudowy nawierzchni asfaltowej”.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zdobył tytuł magistra nauk politycznych, specjalność dziennikarstwo. Ukończył również Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie
w ramach studiów podyplomowych poszerzył wiedzę w zakresie ekonomii jak i strategicznego planowania biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.