Michał Gniatkowski

Data powołania: 30 stycznia 2024 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska na temat „Umorzenie akcji i udziałów”, napisana pod kierunkiem prof. S.Sołtysińskiego).

Radca prawny (od 2006 r.), z doświadczeniem zebranym w renomowanych kancelariach i firmach konsultingowych („Wielka Czwórka”), działach prawnych korporacji z udziałem kapitału zagranicznego (branża spożywcza, branża drzewna), aktywny w działalności izb gospodarczych (członek organu nadzoru jednej z izb) oraz klubów biznesu. Arbiter Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.

Absolwent Podyplomowego Studium Marketingu Sportu na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie następnie prowadził zajęcia.

Członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Komisji Licencji Klubowych PZPN.

Członek Rady Programowej Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

Współpracował z sektorem publicznym, w tym w zakresie: szkoleń, przepisów dot. pomocy publicznej oraz przekształceń podmiotowych.

Autor i współautor publikacji naukowych.