Agata Michalska – Olek

Data powołania: 30 stycznia 2024 r.

Pani Agata Michalska-Olek ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie również zdobyła tytuł doktora nauk prawnych z zakresu działania zarządów i rad nadzorczych spółdzielni. Od 2001 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, będąc członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Znana ze swojej aktywności w działaniach na rzecz adwokatury, takich jak organizacja konferencji i szkoleń, była również członkiem Komisji Medycznej przy Wojewodzie Wielkopolskim w I kadencji od 2012 r. Jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Posiada uprawnienia Mediatora. Jako wykładowca, prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, prawa podatkowego i prawa pracy. Wykazuje się zaangażowaniem społecznym w rodzinnym Poznaniu. Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach prawniczych.

Posiada doświadczenie w opracowywaniu opinii prawnych oraz umów handlowych dla Urzędów Gmin i różnych sektorów, także sektora energetycznego. Jej praktyka obejmuje obsługę prawną dla przedsiębiorstw z zakresu branży budowlanej, spożywczej i IT, w szerokich aspektach związanych z działalnością gospodarczą, w tym dotyczących regulowania stanów prawnych. Specjalizuje się także w sporządzaniu i opiniowaniu umów handlowych oraz umów z zakresu obrotu nieruchomościami.

Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Rema S.A.