Mariusz Romańczuk

Data powołania: 24 czerwca 2022 r.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; inżynier, kierunek eksploatacja złóż surowców mineralnych, magister inżynier, kierunek górnictwo podziemne. Ukończone studia podyplomowe; Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w roku 2019 oraz „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa górniczego” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku 2020. Cała kariera zawodowa od 1989 r., związana z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A., od 2019 r., na stanowisku Kierownika Działu Techniki Strzałowej. Doświadczenie zawodowe na wszystkich stanowiskach od szeregowego pracownika do kierownika działu. W latach 2017 - 2020 członek Rady Nadzorczej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z wyboru załogi.