Mariusz Damasiewicz

Data powołania: 24 czerwca 2022 r.

Pan Mariusz Damasiewicz jest absolwentem Akademii Górniczo - Hutniczej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w zakresie Fizyki Komputerowej. W 2014 r. ukończył także studia podyplomowe w zakresie Energetyka Cieplna oraz w 2017 r. studia podyplomowe w zakresie Przemysłowe Systemy Sterowania. Od 2008 r. jest zatrudniony w Elektrowni Połaniec, gdzie pracował na stanowiskach Obchodowego bloku, Operatora bloku, Specjalisty ds. Eksploatacji, Kierownika Działu Strategii i Rozwoju. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Biura ds. Eksploatacji. Od 2021 r. jest Członkiem Komisji Egzaminacyjnej w zakresie wydawania Świadectw Kwalifikacyjnych Uprawniających do zajmowania się Eksploatacją Urządzeń i Sieci na stanowiskach DOZORU i EKSPLOATACJI. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.