Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Mariusz Pliszka

Data powołania: 21 maja 2019 r.

 

Pan Mariusz Pliszka ukończył studia magisterskie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki o kierunku Elektrotechnika, a także Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Doświadczenie zawodowe:
- Od 1986 roku zatrudniony w strukturach Grupy Kapitałowej ENEA i jej poprzednikach prawnych na stanowiskach kierowniczych i dozoru.
- Aktualnie zatrudniony w ENEA Operator Sp. z o.o. na stanowisku kierownika Działu Majątku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Chojnice.

Ważniejsze uprawnienia, szkolenia i kursy:
- 10.2013 r.- Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w ENEA Operator Sp. z o.o.
- 10.2010 r.- Kurs przygotowujący do złożenia egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa – Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. – kurs zakończony zdanym egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa.
- 03.2002 r.- Zawieranie umów handlowych – Centrum Kształcenia Kadr ALFA-CONSULTING.