Mariusz Pliszka

Data powołania: 21 maja 2019 r.

Pan Mariusz Pliszka ukończył studia magisterskie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska), Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki kierunek Elektrotechnika, a także Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

- Od 1986 r. zatrudniony w strukturach Grupy Kapitałowej ENEA i jej poprzednikach prawnych na stanowiskach kierowniczych i dozoru.

- Aktualnie zatrudniony w ENEA Operator Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Rejonu Dystrybucji Chojnice.

- Od 2019 r. członek Rady Nadzorczej ENEA S.A. - z wyboru załogi.

Ważniejsze uprawnienia, szkolenia i kursy:

- 12.1998 r. - uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- 10.2013 r. - Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w ENEA Operator Sp. z o.o.

- 10.2010 r. - Kurs przygotowujący do złożenia egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa - Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. - kurs zakończony zdanym egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa.