Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

07 stycznia 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Dago Centrum, 2 piętro, sala konferencyjna nr I, przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie

Wykaz istotnych dla Akcjonariuszy dat związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

Data

Zdarzenie

09.12.2020

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na stronie internetowej Emitenta oraz publikacja raportu bieżącego w tej sprawie; zamieszczenie na stronie internetowej pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał.

od 09.12.2020 do 23.12.2020

Okres zgłaszania żądania wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

do 17.12.2020

Okres zgłaszania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego (żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej planowanego punktu porządku obrad).

do 07.01.2021

Zgłaszanie projektów uchwał przez akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej 5% kapitału zakładowego.

18.12.2020

Ostatni dzień nabywania przez inwestorów akcji ENEA S.A. uprawniających do uczestnictwa w NWZ.

do 19.12.2020

Ewentualne ogłoszenie uzupełnionego porządku obrad NWZ przez ENEA S.A.

22.12.2020

Dzień Rejestracji uczestnictwa w NWZ.

31.12.2020

Wyłożenie listy akcjonariuszy w siedzibie ENEA S.A.

07.01.2021

Dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Ogłoszenie NWZ
.pdf 51.0 kB
Formularz głosowania
.doc 103.4 kB
Projekty uchwał NWZ
.pdf 481.4 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji ENEA S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji
.pdf 4.4 kB
Uchwały NWZ
.pdf 226.2 kB