Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

19 grudnia 2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Dago Centrum, 2 piętro, sala konferencyjna nr I, przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie

Wykaz istotnych dla Akcjonariuszy dat związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

Data

Zdarzenie

19.11.2019

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na stronie internetowej Emitenta oraz publikacja raportu bieżącego w tej sprawie; zamieszczenie na stronie internetowej pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał

od 19.11.2019
do 04.12.2019

Okres zgłaszania żądania wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ

do 28.11.2019

Okres zgłaszania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego (żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej planowanego punktu porządku obrad)

do 19.12.2019

Zgłaszanie projektów uchwał przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego

29.11.2019

Ostatni dzień nabywania przez inwestorów akcji ENEA S.A. uprawniających do uczestnictwa w NWZ

do 30.11.2019

Ewentualne ogłoszenie uzupełnionego porządku obrad NWZ przez ENEA S.A.

03.12.2019

Dzień Rejestracji uczestnictwa w NWZ

16.12.2019

Wyłożenie listy akcjonariuszy w siedzibie ENEA S.A.

19.12.2019

Dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

 

Ogłoszenie NWZ
.pdf 0,1 MB
Formularz głosowania
.doc 0,2 MB
Projekty uchwał NWZ
.pdf 0,5 MB
Informacja o ogólnej liczbie akcji ENEA S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji
.pdf 0,0 MB
Załącznik do RB 37 Projekt uchwały Akcjonariusza
.pdf 0,3 MB
Załącznik do RB 38 Projekt uchwały Akcjonariusza
.pdf 0,0 MB
Uchwały NWZ
.pdf 0,3 MB
Raport bieżący - Akcjonariusze na NWZ
.pdf 0,2 MB