Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Pobierz plik kalendarza

19 grudnia 2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Dago Centrum, 2 piętro, sala konferencyjna nr I, przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie

Wykaz istotnych dla Akcjonariuszy dat związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

Data

Zdarzenie

19.11.2019

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na stronie internetowej Emitenta oraz publikacja raportu bieżącego w tej sprawie; zamieszczenie na stronie internetowej pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał

od 19.11.2019
do 04.12.2019

Okres zgłaszania żądania wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ

do 28.11.2019

Okres zgłaszania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego (żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej planowanego punktu porządku obrad)

do 19.12.2019

Zgłaszanie projektów uchwał przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego

29.11.2019

Ostatni dzień nabywania przez inwestorów akcji ENEA S.A. uprawniających do uczestnictwa w NWZ

do 30.11.2019

Ewentualne ogłoszenie uzupełnionego porządku obrad NWZ przez ENEA S.A.

03.12.2019

Dzień Rejestracji uczestnictwa w NWZ

16.12.2019

Wyłożenie listy akcjonariuszy w siedzibie ENEA S.A.

19.12.2019

Dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

 

Ogłoszenie NWZ
.pdf 50.8 kB
Formularz głosowania
.doc 167.9 kB
Projekty uchwał NWZ
.pdf 513.3 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji ENEA S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji
.pdf 4.4 kB