Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

13 maja 2014

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych Spółka będzie publikowała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne i półroczny zawierające skrócone sprawozdanie finansowe.

Dodatkowo działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2013 roku oraz II kwartał 2014 roku.