Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea SA

10 listopada 2011

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zaplanowane na 10 listopada 2011 r. zostało odwołane.

Przyczyną zmiany terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest wystąpienie niezależnych od Spółki przeszkód w uczestnictwie w tym Zgromadzeniu członków Zarządu Spółki wynikających z konieczności dopełnienia innych obowiązków o znaczeniu strategicznym dla Spółki, co uniemożliwia Członkom Zarządu realizację z jednej strony uprawnienia Zarządu do udziału w WZ, a z drugiej strony stoi w sprzeczności z możliwością wypełnienia zasady ładu korporacyjnego, o której mowa w pkt II.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących załącznik do uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., do przestrzegania której zobowiązana jest Spółka.

RB 26 2011 Ogłoszenie NWZ
.pdf 108.1 kB
Ogłoszenie
.pdf 97.7 kB
Projekty uchwał NWZ
.pdf 33.9 kB
Życiorys Sławomir Brzeziński
.pdf 40.9 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji Enea SA oraz liczbie głosów z tych akcji
.pdf 53.6 kB
RB 28 2011 Zmiana terminu NWZ
.pdf 49.5 kB