Enea z potwierdzeniem ratingu Fitch na poziomie „BBB”

Agencja Fitch Ratings potwierdziła utrzymanie stabilnej perspektywy ratingu Enei, potwierdzając też  długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB". To dowód na stabilną pozycję finansową Grupy Enea i konsekwentne wzmacnianie wiarygodności wśród inwestorów.

W swoim komunikacie Agencja Fitch Ratings podkreśla, że wydana ocena odzwierciedla profil biznesowy Grupy Enea jako zintegrowanego przedsiębiorstwa z dużym udziałem obszarów  dystrybucji energii elektrycznej i wytwarzania, opartego o stabilne przychody regulowane z dystrybucji oraz quasi-regulowane z rynku mocy.

Ocena „BBB” potwierdza naszą wiarygodność kredytową na rynku, co jest kluczowe w kontekście realizacji transformacji Grupy i planowanych inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii i dystrybucji. To dobry prognostyk, który wskazuje na gotowość Grupy do rozwoju w oparciu o solidne podstawy finansowe i operacyjne – powiedział Marek Lelątko, wiceprezes Enei ds. finansowych.    

Rating po raz pierwszy został nadany spółce w kwietniu 2011 r. i od tamtej pory utrzymuje się na poziomie „BBB”. Oznacza  niskie ryzyko niewypłacalności i wystarczającą zdolność do regulowania zobowiązań finansowych Grupy Enea.