Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w 2023 r.

źródło: biznes.pap.pl