Raport bieżący nr 14/2024

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Zarządu ENEA S.A.
Data: 04.03.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   14/2024

Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Zarządu ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2024, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Zarządu Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż przekazane w raporcie bieżącym nr 8/2024 informacje dotyczące Pani Moniki Stareckiej pozostają aktualne.

źródło: biznes.pap.pl