Raport bieżący nr 13/2024

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A.
Data: 23.02.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   13/2024

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (,,Spółka") informuje, iż 23 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwały w przedmiocie powołania na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok:

- Pana Grzegorza Kinelskiego na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. z dniem 1 marca 2024 roku.

- Pana Bartosza Krystę na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych z dniem 1 marca 2024 roku.

- Pana Marka Lelątko na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych z dniem 1 marca 2024 roku.

- Panią Dalidę Gepfert na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych z dniem 1 maja 2024 roku.

Dodatkowo Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie delegowania od dnia 1 marca 2024 roku Pani Moniki Stareckiej, Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A., do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanawia uchylić z dniem 29 lutego 2024 roku uchwałę z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A.

Ponadto, 23 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwały w przedmiocie odwołania z dniem 29 lutego 2024 roku Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Operacyjnych - Pana Marcina Pawlickiego oraz Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju - Pana Lecha Żaka.

Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Pozostałe informacje nt. powołanych osób zarządzających zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji i oświadczeń.

źródło: biznes.pap.pl